Категории

Дефиниция на услугата: Услугата разширена гаранция осигурява удължаване на гаранцията с една, две или три години. След закупуване на тази услуга, продуктът ще бъде в гаранция в зависимост от избрания период:

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ

  • О +1 година: 3 години (36 месеца)

  • O +2 години: 4 години (48 месеца)

  • O +3 години: 5 години (60 месеца)

ПРИ ПОКУПКА ОТ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

  • O +1 година: 2 години (24 месеца)

  • O +2 години: 3 години (36 месеца)

  • O +3 години: 4 години (48 месеца)

Ползи от услугата

В случай на извънгаранционна рекламация, ние ще ремонтираме продукта, ще го заменим с нов или ще издадем ваучер за следваща покупка на пълния размер на покупната цена на продукта.

Покритие

ПОКРИВА производствени дефекти, които стават очевидни в продукта след края на законовата гаранция. Услугата ефективно удължава стандартната законова гаранция на продукта с още 1 до 3 години, в зависимост от варианта на закупената услуга.

НЕ ПОКРИВА механични повреди, кражби, дефекти, причинени от неправилна употреба на продукта.

Валидност на услугата: Услугата се активира след плащане.

Ползване на услугата: Клиентът трябва да изпрати продукта за своя сметка. Това означава, че клиентът поема всички разходи, свързани с доставката на продукта. Адресът за връщане на продукта е посочен в общите условия параграф VI "РЕКЛАМАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ".

Цена на услугата: Цената на услугата за удължена гаранция се определя индивидуално.

Отказ от услугата: Възможно е да се откажете от услугата в рамките на 14 дни след закупуване на услугата, без да посочвате причина.

Услугата изтича до:

• изтичане на договорения срок за предоставяне на услугата

• кражба на продукта

• предоставяне на ваучер

• валиден отказ от договора за покупко-продажба в законоустановения срок

• замяна за нов продукт

Тези общи условия са в сила от 02.07.2024 г

 


homeНачало

local_mall
cancel
cancel