Категории

ДИАМАНТ

 

Диамантът е прозрачен кристал от чист карбон. Диамантите са известни с това, че притежават изключителни физични свойства, особено твърдост и висока степен на пречупване на светлината. С тези и други свой характеристики диамантът е силно търсен и желан в бижутерията и промишленото производство.

Думата „диамант” произлиза от древната гръцка дума αδάμας, adamas, което означава „неразрушим”.

 

Диамантът в суров вид представлява парче стъкло. Единствено преминаването му през обработка и полиране е процесът, който го прави бляскаво бижу и го отличава от необработения, суров материал. Използването на диаманта в декоративната бижутерия е най-добре познатото му приложение, датиращо от древни времена.

 

Какво оказва влияние върху цената на диаманта?

Това са 4 свойства, познати като :

Карат

Чистота

Цвят

Шлифоване

 

 

Както и други физични свойства ( съдържание на флуоресцентни елементи) като история на диаманта и място на откриването му, цвят (син, зелен, розов, оранжев и т.н.), проба.

 

Всеки диамант задължително трябва да притежава сертификат, издаден от световно призната гемологична лаборатория. В сертификата ( или акт за раждане) на диаманта трябва да се съдържа информация относно четирите му  основни свойства – цвят, тегло, чистота, и вид на шлифоване. В сертификата трябва задължително да е отбелязано името  и адреса на лабораторията, номерът и датата на издаване. Сертификатът ще гарантира качеството и автентичността на вашия диамант.

 

 

 

реквизит       

Диамантът е най-твърдият природен материал. Той запазва бляскавата си повърхност за дълго време дори при ежедневно носене. В много страни се използва в изработката на златни годежни и венчални пръстени, които се носят всеки ден.

 

Цвят

Дисперсията на светлината е основна характеристика на диаманта и оказва влияние върху неговата цена. Диамантите пречупват светлината във всички цветове на дъгата – безцветен, бял, сив, син, жълт, оранжев, червен, зелен, розов, кафяв или черен. Този феномен на пречупване на светлината придава на правилно шлифования диамант атрактивен, бляскав вид. Повечето диаманти, използвани в бижутерията, са прозрачни с лек нюанс или още са наричани бели диаманти. Бледорозовият или синият нюанс може значително да увеличи тяхната цена, тъй като наситеният цвят е по-желан, а диамантите с такива цветове са с най-висока цена.

 

Карат

Теглото на диаманта се измерва в карати. Един карат е равен на 200 мг. За диамантите, тежащо по-малко от един карат се използва една точка (сто точки от 2 мг).

 

Карати

Цена за карат (в щатски долар USD)

Крайна цена

(в щатски долар USD)

0.5 карата (50 точки)

3,000

1,500

1.0 карата

6,500

6,500

1.5 kкарата

8,500

12,750

2.0 карата

13,000

26,000

3.0 карата

17,000

51,000

5.0 карата

23,000

115,000

 

В бижутерията цялостното тегло на карата се прилага, когато става въпрос за повече от един камък – например: при обеците с един диамант пълното тегло на карата се отнася за теглото на диамантите и на двете обеци заедно, а не поотделно. Същото правило се прилага при огърлиците, гривните или подобни бижута.

 

Чистота

Чистотата е степента на вътрешните дефекти, засягащи диаманта. Тези дефекти могат да бъдат например: чужди примеси, друг диамантен кристал, нередности в структурата. Диамантите се сортират в лаборатории според тяхната чистота. Чистите диаманти са изключителна рядкост. Само 20% от всички диаманти, добити в мините, са достатъчно чисти, за да се използват в бижутерията, останалите 80% се употребяват за индустриални нужди.

 

Шлифоване

Шлифовката на диаманта представлява начинът, по който той е оформен и полиран, за да достигне от първоначалната си форма до крайния резултат. Съществуват утвърдени математически указания относно съотношението, според които трябва да се шлифова диамантът, за да отразява светлината в най-голяма степен.

 

Размери на диаманта

 

 

Най-известните форми на диамантите са следните:

 

 

Качество

Качеството на шлифовката е най-важната характеристика, определяща красотата на диаманта. Добре шлифованият диамант изглежда по-голям, по-ярък и с по-силен блясък. Качеството на шлифовката е най-важната особеност, но също така  е най-трудна за постигане. Редица фактори, сред които  размерите, симетрия и относителните ъгли, са свързани с качеството на шлифоване и оказват влияние на характеристиките на диаманта. Добре шлифованият диамант трябва да отразява голяма част от светлината, а погледнат отгоре трябва да изглежда бял. Лошо шлифованият диамант изглежда тъмен в центъра си.

 

Икономическо значение

Диамантите имат изключително икономическо значение не само като скъпоценни камъни, но също така и заради тяхната стойност за индустрията. Добивът, обработката и дистрибуцията на диаманти е недостъпен и малък пазар. Управлява се от малък брой потребители. Най известният център за търговия с диаманти е в Антверпен. Най-мащабната размяна на диаманти се осъществява в Израел.

 

Да не забравяме, че диамантите са скъпоценни камъни, които символизират изключителността, уникалността и красотата на притежателя си.

 

 

 

 


homeНачало

local_mall
cancel
cancel